محصولات

۴۸ ماه گارانتی

Tondar KB77

Tondar KB77

چهار فصل | عمر طولانی

Black Horse KB18

Black Horse KB18

مناسب زمستان | نرمی حرکت

Comfort KB16

Comfort KB16

چهار فصل | صرفه جویی سوخت

Elegance KB12

Elegance KB12

چهار فصل | نرمی حرکت

Stella KB14

Stella KB14

مناسب تابستان | صرفه جویی سوخت

Speedy KB31

Speedy KB31

چهار فصل | عمر طولانی

مصرف سوخت کمتر

صرف جویی در مصرف سوخت بدلیل کاهش مقاومت غلتشی با جاده

عمر طولانی لاستیک

دوام بیشتر بواسطه بهینه کردن جاپا و ساختار تایر تولیدی کویر

هندلینگ فوق العاده

رفتار عالی تایر در عبور از پیچ های جاده و فرمان پذیری مطمئن