راهنمای

استفاده صحيح از تاير

مصرف كننده گرامی، راننده عزیز سلام

از اینكه یكی از محصولات شركت كویرتایر را برای خودروی خود انتخاب نموده اید از شما تشكر میكنیم و روزهای خوش و سفرهای ایمن و سلامتی را برای شما آرزو داریم. شما معمولا برای انجام هر فعالیت خاص، از كفش مناسب آن فعالیت استفاده میكنید. تایرهای خوروی شما نیز در حقیقت كفشهای ماشین شماست و آخرین حلقه زنجیر اتصال خودروی شما به جاده محسوب میگردد كه انتقال دهنده قدرت موتور به جاده، جابجا كننده وسیله نقلیه و دریافت كننده شوكهای وارده از طرف جاده میباشند. دریافت شوكهای وارده از طرف جاده و خودرو، به حركت درآوردن خودرو از طریق انتقال نیروی موتور به چرخ، شتابگیری، توقف خودرو در اثر ترمزگیری، تغییر مسیر حركت خودرو و ... از مهمترین نقشهای تایر شماست.

شما با مراقبت از تایر خود علاوه بر آنكه ایمنی خود را در حركت با خودرو تضمین مینمایید، هزینه های استهلاك و سوخت آن را نیز كاهش میدهید. اولین نكته ای كه باید توجه داشته باشید آن است كه عملكرد كلیه تایرهای تولیدی شركت كویرتایر به مدت ۴۸ ماه از تاریخ تولید حك شده روی دیواره تایر، در برابر عیوب و اشكالات احتمالی ناشی از عملیات تولید، ضمانت گردیده است. از این رو در صورت رعایت نكات مربوط به نگهداری صحیح تایر و بروز هرگونه مشكل در عملكرد تایر خود میتوانید به شبكه نمایندگیهای ارائه خدمات پس از فروش ما در سراسر كشور مراجعه و یا تماس حاصل فرمائید تا برای جایگزینی و تعویض تایر معیوب، اقدام مقتضی معمول گردد.

نگهداری درست تایر مشكل نیست، كافیست كمی به آن توجه كنیم.

 

 • در بحث نگهداری و افزایش طول عمر یك تایر، هیچ نكته ای مهمتر از اطلاع و مراقبت دائم از فشار باد داخل تایر نیست.
 • اطلاعات مربوط به تنظیم فشار باد تایر معمول در دفترچه راهنمای خودرو و یا اغلب روی برچسبهای نصب شده در قسمت داخلی در، صندوق عقب خودرو، قسمت داخل در باك بنزین مشخص شده است.
 • همواره تایر را به میزان توصیه شده توسط سازنده خودرو، باد نمائید.
 • فشار باد داخل تایر را هر ماه و یا هر 0555 كیلومتر یك بار (هركدام كه زودتر فرا رسید) و قبل از سفرهای طولانی با استفاده از یك فشارسنج سالم تنظیم نمائید.
 • فشار باد داخل تایرها را حتماً هنگامیكه سرد است تنظیم نمائید، زیرا هوای داخل تایر با گرم شدن افزایش حجم پیدا كرده و فشار آن افزایش مییابد.
 • هیچگاه تایر را به میزان حداكثر فشار باد درج شده روی دیواره تایر باد نزنید این عدد، نهایت میزان تحمل باد تایر را بیان مینماید.

 

كم بادی دشمن شماره یك تایر است.

حركت با تایر كم باد پیامدهای زیر را دارد :

1 - فرسایش و خستگی سریعتر، خصوصاً در ناحیه شانه ها به دلیل افزایش سطح تماس تایر با جاده.

2 - كاهش كارایی تایر به خصوص هنگام فرمانگیری.

3 - افزایش مصرف سوخت خودرو.

4 - خارج شدن تایر از آب بندی روی رینگ و خروج باد تایرهای تیوبلس و صدمه دیدن رینگ.

 

حركت با تایر پرباد نیز منتهی به عواقب زیر میگردد :

1 - عدم تسلط هنگام رانندگی و فرمانگیری و پیامدهای خطرناك آن (كاهش سطح تماس تایر باجاده)

2 - فرسایش سریع در قسمت میانی رویه تایر.

3 - صدمه دیدن سیستم جلوبندی و تعلیق خودرو.

4 - كاهش قابلیت عبور تایر از روی موانع.

 

چند توصیه مهم كه عمر مفید تایر شما را باال میبرد :

 

 • قبل از نصب تایر روی رینگ دقت نمائید كه بدنه رینگ از هر نظر سالم و فاقد هرگونه زدگی، ترك خوردگی، زنگ زدگی و ... بوده و اندازه رینگ متناسب با سایز تایر شما انتخاب گردد.
 • صدمه دیدن طوقه تایر به علت جاگذاری غلط روی رینگ موجب میشود تا پاشنه بید آسیب دیده و با پارگی لبه در آن ناحیه، هوا به درون لایه های بدنه تایر نفوذ كرده و قسمتی از بدنه متورم شود.
 • برای سهولت نصب تایر روی رینگ حتماً از مواد روان كننده غیر شیمیائی مانند محلول آب صابون رقیق استفاده نمائید.
 • به خاطر داشته باشید در سفرهای طولانی، تایر در اثر حركت مداوم و اصطكاك مستمر با سطح جاده، داغ شده و دچار فرسایش زودرس میگردد پس بهتر است هر چند وقت یكبار، با توقف كوتاه و استراحت، امكان خنك شدن تایرها را فراهم كنید.
 • ضروری است چرخها پس از هر ۱۰۰۰۰ كیلومتر كاركرد به صورت ضربدری و یا مستقیم زیر خودرو جابجا گردند، این عمل باعث افزایش طول عمر مفید تایرها شده و فرسایش یكنواخت تایر را به همراه خواهد داشت.
 • در صورتیكه علاقمند به استفاده از تایر اسپورت هستید، حتماً میبایستی از جداول راهنمای مخصوص جایگزینی تایر استفاده نموده و یا از متخصصین مربوطه راهنمایی بگیرید.
 • اگر تایر مورد استفاده بزرگتر از تایر استاندارد معرفی شده خودرو باشد، عالوه بر ایجاد مشكل در فرمانگیری، میزان مصرف سوخت خودرو شما افزایش یافته و مقدار سرعت و مسافت پیموده شده كه در كیلومتر شمار نشان داده میشود نیز با واقعیت تطابق نخواهد داشت.
 • استفاده از تایر غیراستاندارد (با قطر بالاتر) باعث كاهش كارائی سیستم تعلیق و استهلاک سریعتر اجزاء چرخ و بلبرینگها میگردد.
 • تایرهای كاركرده را به موقع تعویض نمائید و هرگز از تایرهای صاف استفاده ننمائید. زمان مناسب تعویض تایر وقتی است كه هنوز چند میلیمتر از عمق آج آن باقیمانده و یا به میزان حد مجاز فرسایش مشخص شده روی تایر (TWI) برسد.
 • توصیه میگردد هر چند وقت یكبار فشار باد تایر زاپاس خودروی خود را نیز كنترل نمائید.
 • از استفاده رینگ بزرگتر از استاندارد سازنده خودرو جداً خودداری نمائید.
 • تایرهای خود را حتماً بالانس نمائید، چرخهایی كه بالانس شده باشند با تمامی وزن خود كه به طور مساوی در امتداد محیطی تایر تقسیم شده است، به راحتی و به صورت یكنواخت به چرخش در میآیند. یك تایر نابالانس در هنگام حركت خودرو باعث ایجاد "لرزش در خودرو" و یا "بالا و پایین پریدن خودرو "میگردد. وقتی كه تایرهای جدید را روی خودرو نصب میكنید، بایستی قبل از نصب، حتماً بالانس كردن چرخها را انجام دهید.
 • اطمینان حاصل نمائید كه زاویه چرخهای خودروی شما در جهت مناسب و بهینه ای نسبت به جاده و خودرو قرار دارند. تایرهایی كه به طور نامناسب زیر خودرو قرار بگیرند، نه تنها قابلیت آن را در حركت كاهش میدهند، بلكه به صورت نامنظم ساییده شده كه این امر منجر به كاهش عمر مفید تایر خواهد شد. برای تنظیم چرخها از یك مكانیك با تجربه كمك بگیرید.

 

برخی از مواردی كه تایر را از شرایط گارانتی خارج مینماید عبارت است از :

1. حركت تایر با فشار باد داخلی نامناسب )كمتر یا بیشتر از حد مجاز(. 2. برخورد تایر با موانع. 3. عبور از روی اشیاء تیز و برنده و یا داغ. 4. نامیزان بودن فرمان و یا سیستم تعلیق خودرو. 5. قرار گرفتن تایر در معرض و مجاورت روغن، گریس، نفت، بنزین. 6. حمل بار بیشتر از ظرفیت تحمل باد تایر و یا حركت با سرعت بیش از حد مجاز مشخص شده